W dniu 25.05.2018 wchodzi w zycie rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016, dotyczace ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie i Polityce Prywatnosci zgodnymi z RODO. Prosimy o zapoznanie sie z tymi zmianami.

Nasza strona korzysta z ciasteczek, które slużą identyfikacji Twojej przegladarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka moga być wykorzystywane również przez podmioty, z uslug których korzystamy w portalu np. Google Analytics®, czy Facebook®.

polityka prywatnosci - czytaj wiecej

Rozumiem

Polityka Prywatno┼Ťci

W┼éa┼Ťciciel Pensjonatu U Filipa, Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa z szacunkiem podchodzi do Pa┼ästwa prywatno┼Ťci, dlatgo chcemy, by ka┼╝dy internauta korzystaj─ůcy z naszych us┼éug i odwiedzaj─ůcy nasz─ů stron─Ö czu┼é si─Ö w pe┼éni bezpieczny.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s─ů dane dotycz─ůce Twojej wizyty, takie jak informacje o systemie operacyjnym, rodzaj przegl─ůdarki czy Twój adres ip

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si─Ö z nami
Gdy kontaktujesz si─Ö z nami za pomoc─ů telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi─Ö, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W ┼╝adnym wypadku nie b─Ödziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas kontaktów z nami b─Öd─ů wykorzystane wy┼é─ůcznie do umo┼╝liwienia kontaktowania si─Ö z Tob─ů. Dane zbierane automatycznie mog─ů by─ç u┼╝yte do analizy zachowa┼ä u┼╝ytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u┼╝ytkownikach, lub do personalizacji zawarto┼Ťci naszych stron internetowych. Dane te s─ů zbierane automatycznie o ka┼╝dym u┼╝ytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi─Ödzy Tob─ů, a nasz─ů firm─ů w formie kontaktu telefonicznego b─ůd┼║ elektronicznego b─Öd─ů wykorzystane wy┼é─ůcznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog─ů zosta─ç udost─Öpnione pracownikom Urz─Ödu zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy b─Öd─ů wymaga┼éy tego przepisy prawa - mo┼╝emy udost─Öpni─ç Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci.

W jaki sposób b─Ödziemy si─Ö z Tob─ů kontaktowa─ç?
W przypadku kontaktu z nami drog─ů elektroniczn─ů lub telefonicznie, b─Ödziemy si─Ö z Tob─ů kontaktowa─ç t─ů sam─ů drog─ů.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona korzysta z ciasteczek, które slu┼╝─ů identyfikacji Twojej przegladarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawieraj─ů ┼╝adnych danych osobowych. Ciasteczka moga by─ç wykorzystywane równie┼╝ przez podmioty, z uslug których korzystamy w portalu np. Google Analytics®, czy Facebook®.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja mi─Ödzy Twoim komputerem a naszym serwerem - gdy zbieramy Twoje dane osobowe, wykorzystuje protokó┼é HTTP. Nasze bazy danych zabezpieczone s─ů przed wgl─ůdem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatno┼Ťci.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy┼╝szej polityki prywatno┼Ťci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno┼Ťci na tej stronie.

Kontakt
Firma zbieraj─ůca dane: Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa, 6 Marca 22a

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z dn. 04 maja 2016 r., s. 1 do 88), dalej RODO, informuj─Ö, i┼╝:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa, 6 Marca 22a
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/ i art. 9 ust. 2 lit. b/j, w celu:
- Realizacji i wype┼éniania obowi─ůzków wynikaj─ůcych z prawa, a ci─ů┼╝─ůcych na Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa w zakresie realizacji umów o prac─Ö;
- Realizacji umów zawartych z kontrahentami i wspó┼épracownikami oraz pracownikami Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa;
- Innych zada┼ä wy┼é─ůcznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci tej zgody.

3. Odbiorc─ů Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů:
- Organy w┼éadzy publicznej oraz podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne lub dzia┼éaj─ůce na zlecenie organów w┼éadzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj─ů z przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych administratorem danych osobowych Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa przetwarzaj─ů dane osobowe.

4. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego/organizacji mi─Ödzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres, jaki wynika z odpowiednich przepisów prawa zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych, prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, lub zawartych umów z kontrahentami i podmiotami wspó┼épracuj─ůcymi w celu realizacji zada┼ä dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci prowadzonej przez Us┼éugi Budowlane Handel i Turystyka Andrzej Kazu┼éa;

6. Posiada Pani/Pan prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania (je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem w stosunku do danych zwyk┼éych lub szczególnych kategorii;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Pani─ů danych osobowych jest:
- wymogiem ustawowym, gdy przes┼éank─ů przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. j))
- wymogiem obowi─ůzkowym lub umownym, w sytuacji, gdy przes┼éank─ů przetwarzania danych osobowych jest zawarta pomi─Ödzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b))
- wymogiem dobrowolnym, gdy podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest zgoda pozyskana od osoby, której dane dotycz─ů (art. 6 ust. 1 lit. a)).

Jest Pan/Pani zobowi─ůzana do podania danych osobowych, a konsekwencj─ů niepodania danych osobowych wynikaj─ůcych z przepisów prawa lub niezb─Ödnych dla wykonania umowy, mo┼╝e by─ç naruszenie przepisów prawa lub odmowa zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie┼╝ w formie profilowania.